10 December 2018

 

 

 

SMK Örkelljunga

Styrelsens Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

 

Allmänna verksamheten:

Det gångna året har kubben flyttat fram sina positioner en rejäl bit. Klubben är inne i ett expanderande skede, nya verksamheter finns runt hörnet och en ständig jakt pågår efter ytterligare alternativ och möjligheter.

Betalande medlemmar uppgår vid årets slut till 106 st.

 

Anläggningar:

Under året har bedrivits en del löpande underhållsarbete på både klubbstuga och RB-bana.

Värmepump har installerats i klubbstugan, vilket betyder att lokalerna kan utnyttjas hela året.

 

Ekonomi: Se bokslut och revisionsrapport.

 

Folkrace:

Folkrace har utvecklats i rätt riktning och under året har 14 förare regelbundet tävlat för klubben i nationella tävlingar, förarna deltog även i ett klubbmästerskap arrangerats i samarbete med Laholms MK.

Vi hoppas på en fortsatt stabil utveckling av denna en gång så stora paradgren i SMK Örkelljunga.

 

Rally:

Skyttesvängen vår årliga rallysprint ingående i DM och Asfalt Cup kördes den 14 aug. ett lyckat ”Blött” arrangemang med beröm från både domare och tävlande.

 

 Riksettanrallyt, ett rally för veteran och entusiastfordon startade i år från torget i Örkelljunga för sin färd mot målet i Ljungby.

 

Mini-Smedsvängen, Efter många års uppehåll med grustävling, återupptogs Smedsvängen, dock i miniformat. Den genomfördes den 30 september med ett 70-tal startande. Det var en komprimerad bana med 2 SS som kördes två gånger. Start-och målplats var FORUM i centrala Örkelljunga. Tävlingen tillsammans med start och målplats var mycket uppskattad från både tävlande och domare. 

Vi vill också tacka alla funktionärer som ställer upp, så våra arrangemang går att genomföra.

Många klubbmedlemmar har deltagit i Rally/RS tävlingar under året.

Ulf Jansson / Olof Thulin blev 3:a  i Södra BF´s B-förarcup i RS.

                     

Radiostyrd Bilsport:

Medlemmar har varit engagerade i Örkelljungadagarna, under skolloven har det arrangerats prova på Bilsport på RB-banan med ett stort antal ungdomar.

Under höstlovet arrangerades dessutom en ”Prova på” aktivitet inne i Forums idrottshall på den utlagda mattan som var perfekt underlag för RB-bilar. Stor succé med 49 deltagare under tre timmar. Vi har i dag förare av yttersta Europa och Sverige-eliten, här är pallplatserna i respektive Cup under 2017.

 

EFRA Touring Car GP-serien                  3:a Joel Oskarsson

Sverigecupen Klass 1/5 Touring               2:a Jonas Nilsson

Sverigecupen Klass 1/5 GT                                            3:a Joakim Persson

Sverigecupen Klass Bike                          1:a Raymond Oskarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Miljö:Klubbens Miljöombud, Johan Gunnarsson och Richard Dalberg har under hösten genomfört miljörevision. Södra BF har utfärdat nytt miljöcertifikat giltigt 2018-2021.

 

Klubbmästerskap SMK Örkelljunga 2017:

 

KM RY-RS 2016                                     1:a                 Alexander Nilsson /                                                                              Rally grupp  E

                                                                 2:a                 Henrik Rehn / Andreas Johnsson                                   RS     grupp  VOC

                                                                                       2:a                 Uffe Jansson / Olof  Thulin                                                                  RS                 grupp  H      

 

KM Folkrace Damer           1:a                 Jenny Nilsson                                          

                                                                                       2:a                 Anna Gunnarsson

                                                                                       3:a                 Nina Gunnarsson               

 

KM Folkrace Senior           1:a                 Richard Dahlberg                                    

                                                                                       2:a                 Gert Bauhn  

                                                                                       3:a                 Simon Nilsson                   

Styrelsen:

Under året har hållits ett antal kombinerade styrelsemöte/klubbmöte, samt kontakter via

 e-mail.

Även ett stort antal grenspecifika möten har hållits, allt för att försöka utveckla verksamheterna.

Medlemmar har bevistat nödvändiga träffar och kurser, allt för att behålla och uppgradera den kunskap som finns i klubben.

Miljöfrågor, har varit en stående punkt vid klubbens möten.

 

Framtiden:

Vi ser fram emot det kommande året med stor tillförsikt. Många nya verksamheter finns att arbeta med, och det behövs ett stort engagemang av medlemmar för detta. Samtidigt som verksamheterna med rally, folkrace och radiostyrd bilsport skall fortsätta att utvecklas. Vi har en bra tillströmning av förare och en stabil tävlingsverksamhet.

 

Bokade arrangemang 2018

2018-05-10                                              Riksettanrallyt

2018-05-12                                              Örkelljungadagarna. (prel.lokal folkracetävling på Ejdern området)

2018-             07-06-08                             RM Radiostyrd bilsport Large Scale

2018-             08-11                                                         Mini Smedsvängen Rally

2018-03-01-12-31               Träning RB/Skönna Ring

2018                                                                               Sportlovsrace RB (datum och tider kommer på vår hemsida)

Därutöver körs klubbmästerskap i Folkrace, Rally/RS och Radiostyrd Bilsport.

Med detta i ryggen kan vi gå in i 2018 med stor tillförsikt.

 

Rallykurser våren 2018( anmälan se Södra BF´s hemsida)

Licenskurs för förare och kartläsare i Hässleholm 2018-02-10

Funktionärskurs (tävlingsledning) i Hässleholm 2018-03-03-04

Teknikerkurs  (besiktningskurs B-licens) i Hörby 2018-03-17

Notläsarkurs för codriverlicens i Älmhult 2018-03-11

 

 

 

 

 

 

 

Örkelljunga 2017-12-31

 

 

………………………                                                   ………………………                                                   ………………………

Kaj Gunnarsson                                                                                   Richard Dalberg                                                             Kjell-Åke Olsson

ordf.                                                                                                                           vice ordf.                                                                                              sekreterare

 

 

……………………...                                                    ……………………….                                                  ………………………

Per Wallhoff                                                                  Johan Gunnarsson                                                          Jesper Johansson     

kassör                                                                                                   ledamot                                                                                                 ledamot

 

 

……………………..                                                                                                                    

Raymond Oscarsson                                                                                                                                                                  

ledamot                                                                                                                     

© SMK Örkelljuna 2018 Sidan gjord av PC-Verkstan i Skåne webmaster(a)smk-orkelljunga.se