24 September 2022


Vårt Swish nummer är
1232303428

Var vänlig skriv vad betalningen gäller

SMK Örkelljunga

Styrelsens Verksamhetsberättelse för

verksamhetsåret  2021-01-01 – 2021-12-31

 

Allmänna verksamheten

Det gångna verksamhetsåret har dominerats till stora delar av pandemin, med inställda arrangemang och restriktioner. 

Betalande medlemmar uppgår vid årets slut till 117 st.

 

Anläggningar

Under året har den nybyggda RB-banan förfinats ytterligare och hålls mycket fräsch.

På klubbstugan har ett omfattande renoveringsarbete genomförts och görs med fönsterbyte, igensättning av övriga fönster, ny panel utvändigt samt installation av toalett i gamla pannrummet för de som är och tränar på banan.

 

Ekonomi

Se bokslut och revisionsrapport.

 

Folkrace

Folracesäsongen har i princip legat nere under det gångna året. Några få tävlingar har körts med deltagare från klubben. Då inga klubbmästerskapstävlingar körts delas inget klubbmästerskapspris ut.

 

Rally

Tillstånd var sökt för Mini Smedsvängen till den 7 augusti, men med den uppkomna pandemisituationen och restriktionerna från myndigheterna beslutade organisationskommittén att ställa in tävlingen. Sträckorna planeras att användas 2022.

Då inga DM tävlingar körts kommer inte några klubbmästerskapspriser att delas ut.

-Skyttesvängen är för närvarande vilande.

-Bil-O är för närvarande vilande.

-Riksettanrallyt är ett rally för veteran- och entusiastfordon, målgången som SMK Örkelljunga arrangerar var planerat till den 13 maj. Detta arrangemang ställdes också in på grund av pandemin, men kommer att arrangeras 2022.                

 

Radiostyrd Bilsport

Då har år 2021 också gått och här kommer en liten sammanställning.
Tanken var att hålla prova på för ungdomar på sportlovet samt sommarlovet men vi valde att ställa in det då det fortfarande var oroligt gällande Covid smittan.
Däremot så kunde vi hålla prova på i Forum på höstlovet den 1/11 2021 och det var populärt och lockade ca 35 ungdomar pojkar o flickor.
2 st. RC bilar av storleken 1/5 GT ska köpas in som vi ska använda uppe på banan någon helg under sommaren 2022.
Tanken är att låta barn komma upp o köra på vår bana och vi ska bjuda på lite fika under en lördag o söndag men mer info kommer gällande det.
Där har ju varit en Sverige cup i Large scale också och vi skulle haft 2 a deltävlingen men vi valde att ställa in den då det fortfarande var lite oroligt med Coronan.
Klubben har gjort en ny toa i det gamla pannrummet så när säsongen drar igång 2022 har man möjlighet att kunna gå på toa trots att där inte är personal på plats.
Vi har även lite resultat från den gångna Sverige Cupen där vi har några hemmaförare.
SMK Örkelljunga har blivit tilldelade finalen för Sverige Cupen den 3-4/9 2022 och det är bara ett av flera evenemang som kommer gå av stapeln.

Tobias Ebbesson

 

 

                                                                

Miljö

 Klubbens miljöombud, Johan Gunnarsson och Richard Dalberg, har fortbildats sig och har varit engagerade vid klubbens olika arrangemang.

 

Styrelsen

Under året har det hållits ett antal kombinerade styrelsemöte/klubbmöte samt kontakter via

 mejl. Även ett stort antal grenspecifika möten har hållits, allt för att försöka utveckla verksamheterna.

Medlemmar har bevistat nödvändiga träffar och kurser, allt för att behålla och uppgradera den kunskap som finns i klubben.

Miljöfrågor har varit en stående punkt vid klubbens möten.

 

Framtiden

Vi ser fram emot det kommande året med stor tillförsikt, med ett ökat medlemsantal. Många nya verksamheter finns att arbeta med och det behövs ett stort engagemang av medlemmar för detta. Samtidigt som verksamheterna med rally, folkrace och radiostyrd bilsport skall fortsätta att utvecklas. Vi har en bra tillströmning av förare och en stabil tävlingsverksamhet.

 

Bokade arrangemang 2022

2022-05-26                                              Målgång Riksettanrallyt, Skånes Fagerhults flygplats

2022-             08-13                                                        Smedsvängen Rally DM

2022-             09-03,04              RM Radiostyrd bilsport Large Scale, Finaltävling

2022-03-01-12-31               Träning RB/Skönna Ring

2022                                                                               Sportlovsrace RB (datum och tider kommer på vår hemsida)

Därutöver körs klubbmästerskap i Folkrace, Rally/RS och Radiostyrd Bilsport.

Med detta i ryggen kan vi gå in i 2022 med stor tillförsikt.

© SMK Örkelljuna 2022 Sidan gjord av PC-Verkstan webmaster(a)smk-orkelljunga.se